Ostrava, Praha, Brno, Bratislava

Před zákrokem


Po zákroku

Máte potíže s pohybem?

Je pro Vás každý krok utrpením?

Máte dlouhodobé kloubní, svalové a úponové bolesti?

Trpíte kloubní artrózou?

Možností zmírnění až úplného vymizení těchto potíží je využití tzv. autologních biologických postupů, kdy se Vaše tělo uzdravuje pomocí vlastních zdrojů, bez dalších přídaných cizorodých materiálů.

LIPOGEMS - nový postup ve využití buněk tukové tkáně (autologní kondiciovaný lipoaspirát). Vhodný pro chronické degenerace pohybového ústrojí (kloubní artrózy, artritidy)Přehled nabízených autologních biologických postupů registrovaných a celosvětově běžně užívaných.

Autologní kondiciovaný lipoaspirát (s vysokým obsahem kmenových buňek) – mikrofragmenty tukové tkáně získané liposukcí v místním znecitlivění. Mikrofragmenty obsahují vysoké procento (průměrně až 73 %) aktivovaných buněk, tzv. pericytů, které jsou přímým prekursorem mesenchymálních kmenových buněk (viz schéma podle prof. Caplana). Připravuje se mechanickou mikrofragmentací tukové tkáně ve speciální procesové jednotce. Postup je registrovaný v mnoha státech EU a od 1. 9. 2015 také v USA, kde současně probíhá rozsáhlá klinická case (případová) studie, do které bylo zařazeno 2500 klientů. Obvykle se podává jako jedna injekce do pojivové tkáně.

PRP (platelet rich plasma) – plazmatický koncentrát krevních destiček. Tyto destičky obsahují růstové faktory, které se uvolní jejich rozpadem a mají všeobecně silný efekt protizánětlivý a současně působí stimulačně na tkáňovou regeneraci. Připravuje se centrifugací periferní žilní krve a obvykle se podává v celkové dávce 1-3 injekce s odstupem asi jednoho měsíce.

Orthokine – autologní kondiciované sérum. Obsahuje vysoké hladiny 6 růstových faktorů, především TGF (transforming growth factor) faktoru pro regeneraci chrupavky a přirozeného protizánětlivého faktoru anti-interleukinu. Hladiny těchto faktorů jsou oproti normálním sérovým hladinám mnohonásobně zvýšené. V případě TGF faktoru je to až 80 násobek, v případě anti-interleukinu až na 140 násobek. Připravuje se odběrem periferní žilní krve do speciálních EOT stříkaček, ve kterých se tato inkubuje a následně centrifuguje. Obvykle se podává celkem 6 injekcí v týdenním intervalu.


Komplexní ochrana kloubů-kombinace laserové léčby typu high intensity s aplikací růstových faktorů nebo přímo aspirátu kmenových buněk. Probíhá obvykle ve 3 fázích:

A. přípravná fáze - obsahuje 5 - 15 sezení laserové terapie podle stavu kloubu nebo páteře. Touto aplikací dochází velice rychle a účinně ke zklidnění zánětu, a tím k ústupu bolesti.

B. léčebná fáze - aplikace růstových faktorů nebo přímo aspirátu kmenových buněk.

C. regenerační fáze - 5 - 15 sezení laserové terapie k nastartování regeneračních pochodů ve spolupráci s aplikovanými růstovými faktory nebo kmenovými buńkami.Konzultace jednotlivých metod na čísle +420 775 077 936 nebo přes info@lecba-kloubu.eu

Kaskáda tkáňové regenerace na buněčné úrovni (volně prof. Arnold Caplan, Cleveland, USA):


English

Objednávky a informace:

+420 775 077 936
+420 775 077 938


Léčba kloubů - MUDr. Ladislav Lukáč

Objednávky a informace:

MUDr. Ladislav Lukáč
mobil: +420 775 077 936
doba: 16:00 – 20:00
email: info@lecba-kloubu.eu

Arthro Biotherapy s.r.o.
IČ: 29390940
DIČ: CZ29390940

Společnost je zapsaná pod spisovou značkou C 38392 u Krajského soudu v Ostravě.

Kde je léčba prováděna:

Klinika plastické chirurgie
Tyršova 9
Ostrava – Moravská Ostrava
702 00

Klinika online 24
Karlovo náměstí 319/3
Praha 2
120 00

Tkáňové zařízení Cellthera
Vídeňská 119
Brno
619 00

Centrum Bratislava Medissimo
Tematínská 5/A
Bratislava – Petržalka
851 05

Kontaktní formulář:
Léčba kloubů - MUDr. Ladislav Lukáč 

 

 

 

© 2012 – 2015 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránekwebdesign

 

Léčba kloubů - mapa